Izradite svoj
3d model!

Profesionalna izrada 3d modela specijaliziranim 3d programima

Što je 3d modeliranje
i kako modeliramo?

3D modeliranje je tehnika za izradu kreativnog ili tehničkog 3D digitalnog prikaza bilo kojeg objekta ili površine. 3D modeli se mogu 3D printati, koristiti kao digitalni prikaz ili u potpunosti animirati, pa se zato u puno slučajeva koristre za animaciju likova i specijalnih efekata.

D3Stooges3D studio nudi Vam profesionalno i kreativno manipuliranje naprednih softvera za 3D modeliranje u svrhu izrade Vašeg idealnog trodimenzinalnog rješenja.

Koje vrste i tehnike 3d modeliranja koristimo?​

Ovisno o zahtjevima projekta i željenoj primjeni trodimenzionalnog rješenja, Vaš zahtjev možemo realizirati na jedan od sljedećih načina:

1. Solid/Surface modeling – kad su potrebne metode izrade tehnički zahtjevnih modela gdje je bitna mehanička i dimenzionalna preciznost
2. Wireframe modeling/Digital sculpting – kad je potrebno izraditi nepravilno zahtjevne oblike gdje je bitan izgled i razina detalja na modelu

Za koga 3D modeliramo?​

Zašto kod nas
izraditi 3d modele?

Kroz godine rada u programima za 3D modeliranje stekli smo razinu znanja i iskustva koje nas čine kompetitivnim na tržištu.

Garantiramo Vam brzu i kvalitetnu izradu, prilikom koje ćemo s puno truda i volje pokušati doći do najboljeg mogućeg rješenja za Vašu ideju.

Cijena i vrijeme izrade
3d modela?

Vrijeme uvelike ovisi o kompleksnosti željenog uratka i razini detalja, količini iteracija i dorada na modelu te raznim drugim faktorima.

Usluga 3D modeliranja naplačuje se po utrošenom satu, neovisno o tipu modeliranja ili načinu izrade 3D modela. Cijena također sadrži kreiranje idejnog rješenja.

Ukoliko želite detaljniju cijenu modeliranja ili vrijeme izrade Vaše ideje, javite nam se i naš tim će Vam odrediti najefikasniji plan izrade!

U kojim formatima
isporučujemo 3d modele?

Ovisno o namjeni u mogućnosti smo Vaše 3D modele isporučiti u nekoliko formata, poput STEP, IGES, STL, OBJ i sl.

Javite nam se!